World Unity

Vijf ‘samenzweringen’ Die zijn erkend 28-01 - De mainstream media(MSM) doet haar uiterste best labels toe te voegen aan samenzweringen en samenzweringstheoretici om hen zogenaamd te ontmaskeren. Alles is geoorloofd, zelfs manipulatie van verschillende bronnen en ze zullen niet nalaten deze te gebruiken als het hun doel dient, en dat is om de mensen die standvastig zijn in hun interpretaties van patronen die ze in opkomst zien in de wereld, door de stront te halen. Maar wat gebeurt er als er erkenning is door officiële instanties dat sommige dingen echt gebeuren of zijn gebeurd in onze geschiedenis, die ooit werden bestempeld als een complottheorie? Vijf samenzweringen zijn onlangs toegegeven, ofwel officieel of via het vrijgegeven van documenten. Het is daarom redelijk om te veronderstellen dat een deel van wat nu wordt ontkend, genegeerd of domweg belachelijk wordt gemaakt waarschijnlijk over tientallen jaren weer de kop op steekt, maar dan in de vorm van verontschuldiging of bewijs. Hieronder zijn enkele van de samenzweringen die zijn erkend: 1. Het Tuskegee syfilis-experiment (1932 -1972) – Een experiment waarbij 400 zwarte burgers van de VS opzettelijk werden besmet met syfilis en behandeld met placebo’s, en voor dood achtergelaten, om de effecten op het lichaam te bestuderen. Onder leiding van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid werd de 400 patiënten een gratis behandeling beloofd, maar kregen vaak alleen Aspirine toegediend. Autopsies werden uitgevoerd in naam van progressieve wetenschap. Hierdoor stierven de meesten als direct gevolg van onbehandelde syfilis of indirect van de complicaties van het lijden aan een dergelijke agressieve en afschuwelijke ziekte. 19 kinderen werden geboren met aangeboren […]
Meer