Adverteren

Jouw advertentie op de HoeZitHetNuEcht website?

Wij verzamelen en publiceren al sinds 2012 een breed aanbod aan alternatief nieuws op onze website. Inmiddels hebben wij een grote groep vaste bezoekers die dagelijks op onze website komen. Dit zijn vooral mensen met een brede en veelal alternatieve en spirituele kijk op het leven.

Als je een advertentie wilt plaatsen rondom de thema's bewustwording, gezondheid en persoonlijke groei, dan bereik je via onze website een grote groep mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Je kunt bijvoorbeeld jouw nieuwe boek of evenement onder de aandacht brengen, maar eventueel ook andere producten of initiatieven die passen bij de doelstellingen van onze website. 

Wat zijn de mogelijkheden?

Wij bieden drie verschillende mogelijkheden aan om te adverteren op onze website. Hiervoor zijn beschikbaar de zogenaamde widgets aan de rechter zijkant van onze voorpagina, maar deze worden ook herhaald op de meeste vervolg-pagina's (zie onze website).

Advertentieblok voorpagina

Voor normale reclames kun je kiezen uit twee opties: alleen een afbeelding (200 x 350) óf een kleinere afbeelding (130 x 200) plus een korte tekst van ongeveer 45 woorden. Je kunt zelf een afbeelding of tekst naar keuze bij ons aanleveren. Om de rustige uitstraling van onze website te behouden gebruiken we alleen niet-bewegende afbeeldingen. 

Bij het klikken op het reclameblok kan er rechtstreeks doorgelinkt worden naar jouw eigen website of, indien gewenst, naar een aparte 'tussen-pagina' op onze website. Je kunt daar een eigen vrije tekst of zelf geschreven artikel plaatsen met foto's en een doorklik-mogelijkheid naar je eigen website. Als richtlijn houden wij ongeveer 600 woorden aan. Zie bijvoorbeeld deze 'tussen-pagina'.

Agenda-item voorpagina

Voor evenementen bieden we de mogelijkheid deze onder de aandacht te brengen in de zijbalk op onze voorpagina (en de meeste vervolgpagina's). Dit gaat via onze standaard agenda-format. Dit betreft een geautomatiseerd proces met minder keuzevrijheid dan bij een advertentie. De afmetingen van de afbeelding zijn 125 x 125 met ongeveer 45 woorden tekst. Zie voor meer informatie, aanmelden en prijzen de agenda-pagina

We staan open voor andere ideeën voor zover dit past binnen onze doelstellingen en website-format. 

Wat kost het?

Aangezien wij ook graag een laagdrempelige advertentiemogelijkheid willen bieden aan goede doelen en kleine persoonlijke initiatieven hebben wij twee tariefgroepen vastgesteld:

Tarieven voor goede doelen en kleinschalige persoonlijke initiatieven

Periode Plaatsingskosten
1 week € 25
2 weken € 45
3 weken € 60

Tarieven voor commerciële organisaties en grootschaligere initiatieven

Periode Plaatsingskosten
1 week € 50
2 weken € 75
3 weken € 95

De genoemde plaatsingskosten zijn inclusief BTW. Er wordt een factuur verstrekt. De maximale plaatsingstermijn is drie weken achter elkaar, anders wordt onze voorpagina te statisch.

De ontvangen bedragen zullen besteed worden aan webhosting, onderhoudskosten en verdere ontwikkeling van deze website. De voorwaarden kunnen in de loop der tijd worden herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoe werkt het?

De plaatsing van de advertentie verloopt als volgt:

  • Je kunt via de contact-pagina aan ons doorgeven wat voor soort advertentie je wilt plaatsen, voor hoeveel weken en wat de gewenste plaatsingsdatum is.
  • Wij zullen nagaan of jouw advertentie past binnen de doelstellingen van onze website, of de gewenste plaatsingsdatum beschikbaar is en bepalen in welke tariefgroep de advertentie valt.
  • Je ontvangt daarna via de mail een factuur met betaalkenmerk.
  • Je maakt het bedrag over op bankrekeningnummer NL 56 TRIO 2019 2557 90 ten name van HoeZitHetNuEcht onder vermelding van het betaalkenmerk. De factuur dient voorafgaand aan de publicatie betaald te zijn.
  • Wij zullen in overleg met jou de widget en eventuele 'tussen-pagina' in concept klaar zetten. Na jouw akkoord zal de advertentie gedurende het gewenste aantal weken geplaatst worden op onze website.

Wil je ook jouw alternatieve, spirituele of educatieve product of initiatief onder de aandacht brengen? HoeZitHetNuEcht biedt een laagdrempelige manier om een breed geïnteresseerde doelgroep te bereiken.

We horen graag van je via onze contact-pagina.