Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website HoeZitHetNuEcht.nl verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Webhosting
HoeZitHetNuEcht.nl wordt groen en duurzaam gehost door Greenhost. Er worden door hostingprovider Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

De website maakt gebruik van TLS/SSL (voor een beveiligde internetverbinding) en een certificaat van Let's Encrypt. De website verstrekt geen cookies. Er is geen tracking door overige derde partijen. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Zowel het redactie- en ontwikkelteam van HoeZitHetNuEcht.nl als de systeembeheerders van hosting provider Greenhost hebben toegang tot de opgeslagen data. We delen geen persoonsgegevens met overige derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Statistieken
Voor het weergeven van een overzicht van meest gelezen berichten en basale trend- en gebruiksanalyse, slaan we gegevens op over het gebruik van de website en clicks op berichten. Om click-spam te voorkomen bevat dit ook de bovengenoemde gebruikersgegevens. Identificerende click-gegevens worden direct geanonimiseerd door middel van hashing. Deze gegevens worden gedurende één maand bewaard, daarna worden deze gegevens automatisch verwijderd. De gegevens gaan mee in de backup die daarna nog één maand teruggezet kan worden.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt het opgegeven emailadres opgeslagen, inclusief de datum en tijd van zowel de inschrijving als de bevestiging. Bij uitschrijving worden deze gegevens verwijderd. Uitschrijving kan met de knop onderaan de nieuwsbrief of via een verzoek middels het contactformulier. Onvolledige inschrijvingen worden na 14 dagen automatisch verwijderd. De emailinschrijvingen gaan ook mee in bovengenoemde backup. De nieuwsbrief wordt verstuurd per traditionele email. De nieuwsbrief bevat los van het emailadres geen persoonlijke gegevens, er worden geen profielen samengesteld. We kunnen in voorkomende gevallen contact met je opnemen over de nieuwsbrief. De emailadressen worden niet gedeeld met derden.

Contactformulier
Je reactie via het contactformulier en het aanmelden van evenementen of advertenties wordt per traditionele email verstuurd naar de redactie, die werkt met een emailaccount gehost bij onze hostingprovider Greenhost. Je emailadres is verplicht, anders kunnen we geen reactie versturen. Zorg dat je geen onnodige privacygevoelige informatie invult in het formulier.

Donaties
Om de webhosting, het onderhoud en de ontwikkeling van de website te kunnen financieren hebben wij een donatiemogelijkheid via iDeal op onze website geplaatst. De betalingen vinden plaats via een derde partij, namelijk Mollie.com. Dit is een professionele dienstverlener voor betalingen. Mollie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Van donaties ontvangen wij de volgende gegevens: betaaldatum, bedrag en naam. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij noodzakelijk vanuit wettelijke verplichtingen.

Boekenpagina's
Op de boekenpagina's op onze website hebben wij een selectie relevante boeken aangeboden. De verkoop van deze boeken geschiedt rechtstreeks via Bol.com en Succesboeken.nl, hierna te noemen de Boekverkopers. Er worden door de Boekverkopers gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. De Boekverkopers zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat zij deze gegevens zelfstandig verzamelen en verwerken, en wij alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvangen, bestaat er tussen de Boekverkopers en HoeZitHetNuEcht.nl geen verwerkersrelatie in de zin van de wet.

Facturen
Om facturen te kunnen versturen voor de plaatsing van evenementen op onze agenda en voor de plaatsing van advertenties registreren wij de naam van het bedrijf, de voor- en achternaam van de contactpersoon, de adresgegevens en het emailadres. Facturen worden per traditionele email verzonden. Deze gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie). Deze gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij noodzakelijk vanuit wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen. Je kunt een verzoek voor bovengenoemde zaken indienen via het contactformulier. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer
Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop de gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt. Eventuele klachten kun je indienen via het contactformulier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 november 2018.