Toelichting

Teken ook voor een referendum over de donorwet!

Zoals bekend heeft de Eerste Kamer op 13 februari 2018 ingestemd met een nieuw systeem voor actieve donorregistratie. Na weken van debat stemden 38 senatoren voor en 36 tegen. Er is dus een grote verdeeldheid in visies over dit onderwerp.

De instemming heeft tot gevolg dat iedere Nederlander vanaf 2020 automatisch orgaandonor is, tenzij je officieel in het donorregister laat registreren dat je dit niet wilt. Hierdoor krijgt de overheid beslisrecht over wat er na je dood gebeurt met jouw lichaam en met jouw organen. Wij raken hierdoor ons zelfbeschikkingsrecht kwijt als we niet zelf in actie komen. Zo'n ingrijpende beslissing mag toch niet buiten ons om plaats vinden.

Handtekeningenactie

GeenStijl is dan ook gestart met de handtekeningenactie Hart voor Democratie om er voor te zorgen dat wij als burgers ook inspraak krijgen in deze belangrijke kwestie. Als er vóór 14 juni minimaal 300.000 handtekeningen zijn verzameld, dan zal de overheid een referendum moeten organiseren om ook burgers hun mening te laten geven over dit nieuwe systeem.

De Eerste Kamer heeft aangegeven dat de stemming over de eventuele afschaffing van het systeem van raadgevende referendums pas ná 14 juni zal plaats vinden. Dit betekent dat als er vóór 14 juni inderdaad 300.000 handtekeningen zijn verzameld er wel degelijk een referendum zal komen over de donorwet. Het is dus zeker zinvol om ook mee te tekenen! 

De nieuwe donorwet is een belangrijk onderwerp voor een referendum, aangezien de actieve donorregistratie die per 2020 in werking treedt direct invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer van iedere burger. Wacht dus niet en teken nu. Er is al ruim 100.000 keer getekend. Als je social media gebruikt, deel dan dit bericht zodat de 300.000 handtekeningen gehaald kunnen worden. Klik hier voor meer informatie over deze handtekeningenactie.

Eerlijke voorlichting over orgaandonatie

Het referendum gaat niet over de vraag of je donor wilt zijn, het referendum gaat over de vraag of je het juist vindt dat je automatisch orgaandonor bent tenzij je zelf aangeeft dit niet te willen.

Aangezien de overheid helaas onjuiste en eenzijdige voorlichting geeft over donatie zelf, willen wij het uitgebreide en informatieve boek 'Wat je over orgaandonatie zou moeten weten' hier toch ook onder de aandacht brengen. Ger Lodewick vertelt in dit boek de andere kant van het verhaal. Onderstaand een beschrijving.

"Niemand kan tegen het helpen van een ernstig ziek medemens zijn. Dat is de reden waarom in Nederland zo'n 3,5 miljoen mensen een 'ja' hebben laten registreren op de vraag: "Ben je bereid om na je dood je organen af te staan voor een ziek iemand die hiermee verder kan leven?"

Maar deze vraag is niet helemaal correct. Hij zou moeten luiden:
"Ben je bereid je organen af te staan, ook als je zeker weet dat je nog leeft, maar wel hersendood bent verklaard, omdat je lichaam (lees hersens) niet meer reageert op bepaalde prikkels? Ben je bereid om je dan zonder narcose open te laten snijden, terwijl de kans groot is dat je alles voelt en je vóór de operatie wellicht nog bij had kunnen komen?"

Als de laatste vraag zou worden gesteld zouden weinig mensen zich meer laten registreren en zouden er in het medische circuit bijzonder weinig organen terechtkomen. Duizenden mensen hebben zich op basis van de voortdurende non-informatieve campagnes met de beste bedoelingen laten registreren als orgaandonor. Hún intentie is zuiver.

Toen Ger Lodewick met dit boek begon, was zijn drijfveer informatie te verstrekken die voorkomt dat nog meer mensen een besluit nemen op grond van onwaarheid en incorrecte voorlichting, waardoor ze later eventueel met een schuldgevoel door het leven gaan.

Met behoud van de compassie met een ernstig ziek mens die een ander orgaan wenst, heeft Ger Lodewick in een jarenlang zoekproces de problematiek van orgaandonatie onderzocht vanuit het perspectief van de donor en diens nabestaanden. In dit onderzoek maakt hij onder andere gebruik van informatie van medische deskundigen als specialisten, anesthesisten, cardiologen, chirurgen, etc. en van gesprekken met familieleden van donoren.

De resultaten van zijn onderzoek kunnen confronterend zijn voor wie zich niet of nauwelijks in dit thema heeft verdiept en voor nabestaanden van orgaandonoren. Lodewick beseft dit heel goed en hoopt dat deze mensen dit boek niet als een beschuldiging opvatten. Met de kennis van toen is een registratie tot stand gekomen of een besluit genomen. Deze kennis was gebaseerd op het drijfzand van de onjuiste voorlichting door een aantal specialisten op het gebied van orgaantransplantatie en door de overheid die toestaat dat iemand dood verklaard wordt, die het niet is.

Dit boek, met een openhartig en indringend voorwoord van de bekende cardioloog Pim van Lommel (auteur van bestseller Eindeloos bewustzijn), is niet bedoeld als keuzeadvies, maar als informatiebron. Kies zelf met gebruikmaking van alle mogelijke informatie die je ter beschikking staat en laat je niet misleiden door goed geoliede marketingcampagnes."